World Peace In Your Hands

Svetové mierové fórum 2007
 Posolstvo Mahátmu Gándhího
a Sri Svámí Mádhavánandu

--> Vstup do slovenskej verzie

 World Peace Summit 2007

The Message of Mahatma Gandhi
and Sri Swami Madhavananda
--> Enter to the english version

Previous Events:

World Peace Summit
Ljubljana, Slovenia, 2006


World Peace Summit
Zagreb, Croatia, 2005


World Peace Summit
Brno, Czech Republic, 2004


World Peace Forum
Sydney, Australia, 2003


International Conference
Vienna, Austria, 20025.-6. október 2007

Bratislava, Slovensko

Sibamac aréna 

Národného tenisového centra


October 5-6, 2007

Bratislava, Slovakia

Sibamac arena

of the National Tennis Centre